Privatlivspolitik


Holstebro d. 23. august 2018

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger

Privatlivspolitik for foreningen - Børnefilmklubben Buster, Holstebro

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Buster Holstebro og nemtilmeld.dk er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Thomas Arre

Adresse: Under Kastanien 31

CVR: 32028101

Telefonnr.: 40 53 44 79

Mail: busterholstebro@gmail.com

Website: www.buster-holstebro.dk

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med medlemskab i filmklubben indhenter Buster Holstebro følgende oplysninger:

Almindelige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Særlige oplysninger: Fødselsdato


Formål og behandling af data:

Oplysningerne indhentes og benyttes af Buster Holstebro ved oprettelse af medlemskab. Vi har brug for at kunne identificere det enkelte medlem således vi kan søge tilskud hos landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Holstebro Kommune.

Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen DaBuf, hvis de ønsker tilsyn. Medlemmet kan - om nødvendigt - kontaktes i.f.m. ekstern revisionskontrol.

Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav.

Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32.


Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne rettet eller slettet.Medlemskabet i Buster Holstebro er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre .

Du er som medlem af Buster Holstebro indforstået med ovenstående og giver dit samtykke til følgende:
  1. At de nævnte oplysninger om mit medlemskab i filmklubben registreres og opbevares i max 5 år

  2. At oplysningerne kan videregives til landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

  3. At lokalklubben kan kontakte mig i forbindelse med mit medlemskab

Hvis du ikke kan acceptere ovenstående, men stadig ønsker medlemskab, skal du kontakte Buster Holstebro.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde oplysninger om dine klagerettigheder, hvis du ikke er tilfreds med den måde vi behandler din personoplysninger på.