Privatlivspolitik

Holstebro d. 23. august 2018
Ændret d. 18. februar 2024

OPLYSNING OM BUSTER HOLSTEBRO´ s BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Privatlivspolitik for foreningen - Børne- og unge filmklubben Buster, Holstebro

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig
behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de
angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

Buster Holstebro og www.nemtilmeld.dk (databehandler) er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Thomas Arre
Adresse: Under Kastanien 31
CVR: 32028101
Telefonnr.: 40 53 44 79
Mail: busterholstebro@gmail.com
Website: www.buster-holstebro.dk

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med medlemskab i filmklubben indhenter Buster Holstebro følgende oplysninger:

Almindelige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Særlige oplysninger: Fødselsdato

Formål og behandling af data:
Oplysningerne indhentes og benyttes af Buster Holstebro ved oprettelse af medlemskab.
Vi har brug for at kunne identificere det enkelte medlem således vi kan søge tilskud hos
landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Holstebro Kommune.

 Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og
Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan – om nødvendigt – kontaktes ifm.
ekstern revisionskontrol

Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven

Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den
dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36
under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for
databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og
databehandlingen, samt kræve oplysningerne rettet eller slettet.

Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab

Medlemskabet i Buster Holstebro er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre,
værge eller stedforældre.

Du er som medlem af Buster Holstebro indforstået med ovenstående og giver dit samtykke til
følgende:
1. At de nævnte oplysninger om mit medlemskab i filmklubben registreres og opbevares i 5
år
2. At oplysningerne kan videregives til landsorganisationen Danske Børne- og
Ungdomsfilmklubber
3. At lokalklubben kan kontakte mig i forbindelse med mit medlemskab

Hvis du ikke kan acceptere ovenstående, men stadig ønsker medlemskab, skal du kontakte
Buster Holstebro.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde oplysninger om dine
klagerettigheder, hvis du ikke er tilfreds med den måde vi behandler din personoplysninger på.